Partneri nadácie
Nadácia otvorenej spoločnosti
Visegrad Fund
A4 – nult�ý priestor
FTF VŠMU
Stanica
FAMU Praha
early melons
Maďarský kultúrny inštitút

Ako nás podporiť

Poukázaním 2% dane z príjmov
Finančnou podporou
• Nefinančnou podporou

• Finančné prostriedky v bežných menách, v hotovosti alebo bankovým prevodom
• Cenné papiere – akcie, dlhopisy, šeky, zmenky, vkladové certifikáty – na základe darovacej zmluvy

Ak chcete nadáciu a jej projekty podporiť nefinančne, môžete venovať:
• Hnuteľný alebo nehnuteľný majetok (priestory na fungovanie nadácie, technické zabezpečenie a podbne)
• Bezplatné poskytnutie služieb
• Darovanie času a skúseností

O poskytnutí daru vám vždy vystavíme doklad, vo forme písomnej zmluvy alebo potvrdenia o prijatí daru.
Informácie o prijatí a použití daru zverejňujeme vo výročných, prípadne tlačových správach. Ak si však želáte zostať v anonymite, máte na to právo a my ho plne rešpektujeme.
Finančné údaje sú overované nezávislým audítorom, ktorého správa je súčasťou účtovnej závierky a odráža aktuálnu finančnú situáciu a stav hospodárenia našej nadácie za príslušné obdobie.
Prostriedky, ktoré nám venujete, sú pre nás symbolom vašej dôvery v to, čo robíme. Spolu tak môžeme prispieť k pozitívnym zmenám v spoločnosti.

Ak nám zašlete Vaše kontaktné údaje (poštová alebo emailová adresa), sme pripravení odpovedať na Vaše otázky.