Partneri nadácie
Nadácia otvorenej spoločnosti
Visegrad Fund
A4 – nult�ý priestor
FTF VŠMU
Stanica
FAMU Praha
early melons
Maďarský kultúrny inštitút

Nadácia Azyl / Azyl Foundation

Panenská 13, Bratislava, 81103

tel./fax: (421 2) 59 30 57 23

nadacia@azyl.sk

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 10.10.2005 pod registračným číslom: 203/Na-2002/813

IČO: 30858461

číslo bankového účtu: 4080021001/3100

číslo účtu vo formáte IBAN: SK0931 000 000 004 080 021 001

BIC/SWIFT: LUBASKBX

názov banky: VOLKSBANK Slovensko a.s.

adresa banky: Vysoká 9, P.O.Box 81, Bratislava, 810 00, Slovenská republika