Partneri nadácie
Nadácia otvorenej spoločnosti
Visegrad Fund
A4 – nult�ý priestor
FTF VŠMU
Stanica
FAMU Praha
early melons
Maďarský kultúrny inštitút

Nadácia Azyl bola založená v roku 2005. Účelom nadácie je vyhľadávať na území Slovenska mladých tvorcov a všestranne ich podporovať v autorskej tvorbe. Snahou nadácie je z finančných darov a zo získaných 2% z daní fyzických a právnických osôb podporovať mladé slovenské umenie. V prípade, že potrebujete s niečím poradiť alebo máte na nás nejaké otázky píšte nám na adresu: nadacia@azyl.sk.

Nadácia Azyl sa programovo oblastiam:

• audiovizuálnej kultúre, konkrétne filmu, fotografii, hudbe a ďalším odvetviam
• vzdelávaniu mládeže v audiovizuálnej kultúre

Ľudia v nadácii

Filip Kubiš, správca
tel.: +421 (0)911 898 170
e-mail: nadacia at azyl.sk
Filip je správcom nadácie od roku 2007. Stará sa o dokumentáciu nadácie a o administráciu a tvorbu aj produkciu projektov.

Mária Kubišová, ekonómka
tel.: +421 (0)2 207 13 067
e-mail: makub at chello.sk
Mária je ekonómka nadácie od roku 2007. V odvetví ekonomiky a účtovníctva má viac ako 20 ročnú prax.

Správna rada

Mgr., Ing. Maroš Hečko, ArtD. - predseda
Pôsobí na pôde kultúry viac ako 10 rokov, dlhé roky vedie produkčnú firmu a zaoberá sa audiovizuálnou kultúrou - autorskej tvorbe - je scenáristom, spisovateľom, hudobníkom a filmárom.

MuDr. Ivan Juráš
Okrem dlhoročnej produkčnej činnosti vo vydavateľskej oblasti (okrem iného Millenium Records - ktoré vydávalo pôvodnú slovenskú hudbu) je aj riaditeľom školy Montessori - Montessori pedagogika v čase svojho vzniku spôsobila revolučné zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí. Pedagogická koncepcia Marie Montessori sa sformovala začiatkom 20. storočia, podnietila vznik škôl s novou filozofiou a metódami výuky po celom svete a stala sa inšpiráciou pre mnohé ďalšie cesty v pedagogike.

Mgr. Art, Bronislava Brtáňová
Vyštudovala grafický dizajn na VŠVU a okrem dizajnérskej tvorbe hlavne CD obalov, dizajnérskym sériám tričiek a odznakov sa venuje multimediálnym projektom a animáciám.

Mgr. Art, Ján Šicko, ArtD.
Vyštudoval grafický dizajn na VŠVU, čoskoro začal spájať grafický dizajn a jazyk nových médií súčasného umenia veľmi originálnym spôsobom. Programuje autorské softwéry, ktoré využíva pri vizuálnych doprovodoch divadelných predstavení a hudobných produkcií.

Mgr. Art, Oskar Rózsa
Je známym slovenským multiinštrumentalistom. Absolvoval orchestrálne dirigovanie na Štátnom konzervatóriu a VŠMU v Bratislave u prof. Zdeňka Bílka. Študoval kompozíciu filmovej hudby na Berklee College Of Music v Bostone. Ako hudobník (basgitara, klávesy) a producent sa podieľal asi na 50 albumoch rôznych umelcov.